İZMİR GEMİ TAŞIMACILIĞI

Gemi taşımacılığı, denizyoluyla yük ve yolcu taşınması anlamına gelmektedir; genellikle bü-tün ticaret gemilerini kapsar. Günümüzde yük taşımacılığının üçte biri denizyoluyla ya-pılmaktadır.17. yüzyıla kadar, birçok mal yalnızca denizyoluyla taşınıyordu. Sanayi Devrimi ile birlikte, üretim teknikleri hızla geliştiği için dünya pazarlarına yönelik üretime başlandı, Ticaret filoları genişletildi. Et ve meyve gibi malların bozulmadan taşınabileceği özel soğutucu bölmeleri olan yeni tür gemiler yapıldı.

Günümüzde gemi taşımacılığında, gemiler bazen yük, bazen yolcu, bazen de hem yolcu, hem de yük taşıyabi¬lecek biçimde tasarlanmaktadır. İki çeşit yük gemisi vardır: Tankerler ve kuru yük taşıyan gemiler. Çok büyük olan tankerler petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi sıvı yükler taşır. Tankerlerin birçok deposu vardır. Kuru yük taşıyıcı gemilerse tahıl, kömür, demir, tuğla gibi mallan taşır.

Yük taşımaya elverişli, konteyner adı verilen büyük metal kasaların yüklendiği gemilerle yapılan deniz taşımacılığı 1951′de başladı. Günümüzde her çeşit yük bu yöntemle kolaylıkla taşınabilmektedir. Taşınacak yükler metal kasalara yerleştirilir. Karaya da demiryoluyla limana taşınan yükler, özel olarak bu amaçla yapılmış gemilere yüklenir. 1968′de bu yöntemle yük taşıyan üç gemi varken, 1980′lerde bu sayı 300′ü aşmıştır. Bu gemilerin çoğu deniz taşımacılığında kullanılan ilk deniz gemilerinin iki katı büyüklüğündedir. Yük taşıyan kamyonları da bir limandan öbürüne “ro-ro” gemileri taşır.

Gemi taşımacılığında,Limana yaklaşamayacak kadar büyük açık deniz gemileri için depolama gemileri ve yüzer vapur iskeleleri gibi modern liman kolaylıkları vardır.
Yük gemileri genellikle belirli sayıda yolcu da taşır, ama günümüzde yolcu taşımacılığı daha çok, kısa mesafelerde feribotlar, uzun yolda ise lüks yolcu gemileriyle yapılmaktadır.
Deniz taşımacılığı sanayisinin durumu dünya ticaretinin durumuna çok yakından bağlıdır. Ticaretin iyi olduğu dönemlerde, gemilerle taşınan yük miktarı ve kârlılık oranı artar.